Chuỗi hoạt động: triển lãm BEX, MCE châu Á 2017 và Hội nghị IGBC 2017 tại Singapore hướng đến việc phát triển công trình xanh

The Architecture Magazine
News

Vietnam Association of Architects (VAA) – Ngày 12/09/2017 tại trung tâm triển lãm và hội nghị Marina Bay Sands đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm công trình xanh (BEX) Châu Á, Triển lãm hiệu quả năng lượng châu Á (MCE Asia) và Hội nghị Xây dựng Xanh Quốc tế (IGBC).